Vitajte na webovej stránke poslankyne MsZ v Šuranoch

Webová stránka je vytvorená v súlade s oprávneniami a povinnosťami poslanca informovať svojich spoluobčanov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva, ako i obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov v zmysle poslaneckého sľubu.

Dňom 28. novembra 2018 sa začalo volebné obdobie 2018-2022, kde som zložila zákonom predpísaný sľub poslanca, ktorý znie:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Kontaktné informácie:

Ing. Andrea Heclová

  • poslankyňa MsZ v Šuranoch - volebný obvod č. 3
  • podpredseda Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti 
  • podpredseda legislatívnej komisie MsZ Šurany
  • predseda Výboru v časti Nitriansky Hrádok
  • členka Rady školy - MŠ Mostná č. 1 Šurany


Tel. číslo: 0911 131 415
Mail: andrea.heclova@surany.sk

Táto webová stránka bola vytvorená za účelom informovania o mojej činnosti a práci poslanca za volebný obvod č. 3 - Nitriansky Hrádok, ale aj pre obyvateľov z mesta Šurany a ďalších mestských častí.


Najnovšie príspevky:

Za obsah zodpovedá:

Ing. Andrea Heclová
e-mail: andrea.heclova@surany.sk
tel: +421 911 131 415

Technický prevádzkovateľ: 

Branislav Jakab
e-mail: info@branislavjakab.eu
www.branislavjakab.eu